Skip to main content
NREL Scientist

Større samfundsværdi

Photo: Science in HD

Erhvervs- og mødeturismen skaber en betragtelig omsætning og beskæftigelse i Danmark. Men erhvervs- og mødeturismen har også et markant potentiale for at bidrage til en bredere erhvervs- og samfundsmæssige udvikling – bl.a. i form af styrket innovation, internationalisering og vækst.