Skip to main content
MeetDenmark logo
NREL Scientist

Større samfundsværdi

Photo: Science in HD

Erhvervs- og mødeturismen skaber en betragtelig omsætning og beskæftigelse i Danmark. Men erhvervs- og mødeturismen har også et markant potentiale for at bidrage til en bredere erhvervs- og samfundsmæssige udvikling – bl.a. i form af styrket innovation, internationalisering og vækst.

Evnen til at skabe større og varige erhvervs- og samfundsmæssige effekter af møder, messer og kongresser vil blive en stadig vigtigere konkurrenceparameter i de kommende år. Således vil både kunder, delegerede og lokalsamfund i stigende grad forvente, at forretningsrejser og fysiske møder skaber mere samfundsmæssig værdi end deres økonomiske og klimamæssige omkostninger og sundhedsmæssige risici.

MeetDenmark har igennem de seneste 4-5 år med støtte fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udviklet ny viden og redskaber, som har gjort de danske mødedestinationer internationalt anerkendt som førende ift. en systematisk og strategisk indsats for værdimaksimering af møder og kongresser. Endvidere har MeetDenmark arbejdet for at fremme anerkendelse og udnyttelse af erhvervs- og mødeturismens bredere samfundsmæssige potentiale herhjemme.

Outreach og Legacy er de ord som typisk anvendes i forbindelse med de processer som skaber bredere og blivende samfundseffekter. Konkret handler det at skabe et tættere samspil mellem danske virksomheder, organisationer og myndigheder og de mange internationale delegerede forskere, specialister og beslutningstagere der hvert år kommer til møder, messer og kongresser i Danmark. Et tættere samspil kan bl.a. bidrage til at styrke de danske aktørers internationale netværk og samarbejde, adgang til den nyeste viden, talenttiltrækning, profilering af danske løsninger og kompetencer, dansk policyudvikling mv.

Nedenfor kan du finde inspiration om og redskaber til at skabe større værdi for både kunder og lokalsamfund i forbindelse med møder, messer og kongresser.

Conference brainstorming

Photo:Wonderful Copenhagen

Inspiration og viden

MeetDenmark udvikler viden til aktørerne i dansk erhvervs- og mødeturisme.

Om MeetDenmarks outreach/legacy projekt

Om MeetDenmarks legacy rapporter

Legacy Lab

Photo:Wonderful Copenhagen

Værktøjer

MeetDenmark udvikler værktøjer til aktørerne i dansk erhvervs- og mødeturisme.

Om den danske legacy-model og værktøjskasse

Logo

Photo:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Get Social: