Wonderful Copenhagen
Video call

Hybridmøder i fremtiden

Covid-19 har ændret vores måde at afholde møder og kongresser på, og hybridmøder er kommet for at blive. Som destination og i samarbejde med vores partnere skal vi imødekomme vores kunders nye behov og fortsat tiltrække møder til vores destinationer og venues.

MeetDenmark har i regi af det nationale turisme-kickstart-projekt en indsats vedr. hybridmøder, som forventes at blive en del af fremtidens mødeturisme. Det sætter nye krav til hvad venues skal kunne og hvordan internationale kunder kigger på potentielle destinationer.

Kickstart projektet for hybridmøder skal hjælpe med at afdække kundernes behov og udvikle destinationerne og leverandørerne tilsvarende:

Vi skal forstå de internationale kongresarrangører og kende deres udfordringer:

  • Hvordan (hvis) vil det ændre deres kongresser fremover – hvilke udfordringer og behov får de i fremtiden, som er anderledes end nu?
  • Hvordan (hvis) ændrer det deres måde at selektere destinationer på fremover, og hvilken rolle kan vi som destination spille?

Vi skal som destination kunne bevare vores værdi og skabe vores rolle:

  • Vi skal kompetenceudvikle CVB’erne, så vi kan tale samme sprog som vores kunder
  • Vi skal kunne tiltrække og understøtte hybridkongresser og finde værdien (muligheder) i det for os

Vi skal aktivere og promovere vores partnere i Erhvervet:

  • De skal blive klogere og tydeligere på deres hybride forretningsmodel
  • Det skal være nemt at promovere deres ydelser inden for hybridformatet

Med formålet at få et indledningsvis overblik over muligheder, udfordringer og nye i behov i en fremtid med hybridmøder for vores kunder og vores partnere, har Destinationerne i MeetDenmark foretaget en række semi-strukturerede interviews med et udpluk af forskellige internationale foreninger og en række nationale leverandører på Destinationerne.

Indsigterne fra de gennemførte interviews supplerer destinationernes foreløbige indtryk og erfaringer omkring forventninger, muligheder og behov inden for hybridmøder og skal bidrage til at definere og underbygge udviklingen af projektets leverancer. Projektet forventes afsluttet september 2021.

Anna Ørsted Pedersen
Kontakt for mere info:

Senior Bid Manager - Congress

anp@woco.dk