MeetDenmark logo
Business

Hybridmøder i fremtiden – værktøjskasse fra MeetDenmark

Photo: Daniel Rasmussen

MeetDenmark har udviklet en hybridværktøjskasse, der har til formål at styrke CVB’er og leverandørers rådgivning af kunder ift. de nye digitale mødemuligheder. Bliv klogere på de mange hybrid mødeformater og få inspiration fra konkrete branchecases. 

MeetDenmark har i regi af projektet kickstart dansk turisme stillet skarpt på hybridmøder, og hvordan de kan være med at skabe værdi for både kunder og aktørerne i dansk erhvervs- og mødeturisme. 

Projektets to faser

Fase 1: behovsafdækning

I projektets første fase er der gennemført interviews med internationale kunder og danske leverandører (fx venues, professionelle mødeplanlæggere og tech-virksomheder) ift. deres kompetencer og behov i relation til hybridmøder.

Du kan læse resultaterne fra interviewrunden her. 

Fase 2: Værktøjer og inspiration 

I projektet anden fase er der blevet udviklet:

  • En fælles brandfortælling
  • En introduktion til hybridmøder
  • En hybrid ”værktøjskasse” der inkluderer en spørgeguide, en visuel oversigt af elementer i et hybrid møde, samt en tjekliste. De kan bruges sammen eller hver for sig, men kan forhåbentligt gøre os både klogere eller mere nysgerrige på hybrid events og hvordan vi kan arbejde med dem, så vi både giver relevant sparring til vores kunder men også bliver både klogere og får ny inspiration selv.
  • Indsamling af relevante cases på hybrid events afholdt i Danmark, så vi kan videregive eller selv lade os inspirere af relevante hybriderfaringer

Alle materialer i projektets anden fase er på engelsk, da de møntet vores dialog med internationale kunder. Introduktionen til materialerne på engelsk er tilgængelig her.

Anna Ørsted Pedersen
Kontakt for mere info:

Senior Bid Manager - Congress

anp@woco.dk

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Photo:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse