MeetDenmark logo
Aarhus

VisitAarhus

Photo: Kim Wyon

I Aarhusregionen gennemføres en proces i samarbejde med både det lokale erhvervsliv og kommercielle turismepartnere, der allerede har et netværk til M&I-kunderne. Planen er således at udvikle, kvalificere og promovere produkter i en sammenhængende proces.

Incentive-rejser er for der fleste af de aarhusianske partnere ikke noget, man har arbejdet målrettet med tidligere. Kendskabet til målgruppen og potentialet ved at gå ind i markedet er derfor begrænset. Gennem et samarbejde med bureauer, der allerede arbejder med incentive-rejser, får turismepartnerne i Aarhus et større indblik i dette segment og samtidigt får bureauerne, der ikke tidligere har haft fokus på Aarhus-regionen, et bedre kendskab til områdets produkter.

I Aarhus tager man i højere grad udgangspunkt i regionens eksisterende produkter fremfor begrebet ’incentivized’ virksomhedsmøder. Men fokus er dog stadig på kombinationen af oplevelser (sociale som faglige) og forretningsrejser/virksomhedsmøder.

Samarbejdsmodellen har indtil videre (dec. 2020) afledt positive resultater – fx i form af forespørgsler fra to forskellige bureauer – et dansk og et udenlandsk. Samtidigt har italesættelsen af destinationens udbud skabt interesse hos nogle af regionens store kommercielle virksomheder. Der arbejdes derfor aktuelt på etablering af samarbejder med virksomhedernes rejse-afdelinger, så de også får samme informationer omkring destinationen, som sendes til bureauerne.

Indsatsen er stadig i opstartsfasen, hvorfor det fortsat er svært at give egentlige definitive anbefalinger. Der er dog indtil videre positive erfaringer med samarbejdsmodellen og en tro på, at den kan bidrage til at give relativt hurtige resultater, fordi den inddrager stor erfaring og stærke netværk.

En fortsat positiv udvikling i 2021 kan medføre at det internationale M&I-marked og ’incentivized’ virksomhedsmøder i langt højere grad bliver en del af strategien og indsatsen hos VisitAarhus. Således har konsolideringen af turismeorganisationerne omkring Aarhus medført en mere mangfoldig destination med flere forskellige muligheder og produkter.