MeetDenmark logo
Bridges

Destination Nord og Destination Fyn

Photo: Daniel Villadsen

I VisitAalborg og Inspiring Denmark er igangsat en proces, som skal afklare, om destinationerne skal prioritere ressourcer til en satsning på det internationale M&I-marked og i så fald, hvad indsatsen skal fokusere på.

Destination Nord (som dækker Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner) samt Destination Fyn (der repræsenterer Region Syddanmarks geografi med fire destinationsselskaber) har sammen engageret ekstern assistance til at bistå med identifikation af relevante aktører og udvikling af plan til en indsats målrettet det internationale marked for M&I.

I valget af konsulent har man fokuseret på erfaring med M&I-markedet – herunder salgs- og afsætningskanaler, samt hvilke produktkrav og -sammensætninger, der ønskes fra M&I-agenterne nationalt og internationalt for, at destinationen kan komme mere i spil ift. virksomhedsmøder.

Indsatsen er opdelt i faser, og de to første faser er gennemført i efteråret 2020.

Fase 1 og 2 (august – december)
I de to første faser har man identificeret, analyseret og igangsat dialog med lokale og regionale aktører, inden for både turismebranchen og erhvervslivet generelt, som ønsker at deltage i indsatsen. Aktørerne er blevet inddelt i følgende kategorier: Fyrtårne, Venues og attraktioner, Transport, Non-tourism og Goodwill Ambassadors.

Opdelingen skal bidrage til at sikre overblik over 1) aktører, der allerede arbejder med M&I, 2) aktører der har et ”reason to go” produkt, som er unikt og kun findes ”her” 3) aktører der har et unikt produkt, som formentlig vil være attraktivt for M&I grupper, men som endnu ikke ser sig selv som en naturlig del af dette marked, 4) transportaktører samt 5) lokale/regionale erhvervsvirksomheder, der opererer internationalt.

I indsatsen har man valgt at fokusere på såkaldte ”regionsfamilier”, hvor aktører i kombination kan skabe produktpakker. Disse produktpakker kan samles på tværs af regionen som ”plug and play” i et a la carte system. Man har endvidere fokuseret på afsætnings- og salgskanalerne - herunder B2B-rejsebureauerne (både incoming og outgoing) som arbejder med M&I nationalt som internationalt.

Læringen er indtil videre, at der er stor forskel på, hvordan destinationerne samarbejder med lokale aktører inden for både turismen og erhvervslivet generelt. Hvor man nogle steder har godt fat i aktørerne og indblik i M&I-segmentet, har dette andre steder været nedprioriteret pga. andre fokusområder. Samtidig er det indtrykket, at der findes et udbredt behov fra turismeaktørernes side, for at være en del af en større samlet indsats. Således har aktørerne hver især ikke tilstrækkelige ressourcer og viden til at nå ud på de relevante salgskanaler og internationale markeder.

Det er således oplagt, at destinationerne indtager en central rolle som driver og koordinator ifm. sammensætning af enkeltstående produkter til et salgbart ”plug & play” produkt samt ifm. kommunikationen af dette til B2B-kanaler inden for M&I-markedet. Kommunikationen kan fx ske via et eksternt bureau, som har det nødvendige B2B netværk både nationalt som internationalt.

En anden læring er, at der er behov for at se bort fra kommunegrænser og tænke regionalt og tværgående. Fx er det umiddelbart vurderingen, at to timers køreafstand kan anvendes som parameter for en geografi inden for hvilken, man kan etablere ”regionsfamilier” på tværs af aktør-segmenterne.

Sidst men ikke mindst er det afgørende for succes med en fokuseret M&I-indsats, at der på destinationerne etableres en ”one point of contact”.

Planer for næste fase frem mod sommeren 2021

Der skal planlægges og gennemføres 2 x Site Visits for danske M&I-planlæggere/agenter i januar/februar 2021 med henblik på at tiltrække M&I-forretning allerede fra efteråret 2021. Efterhånden som nærmarkederne åbner igen, skal Site Visits fra svenske, norske, tyske og hollandske agenter overvejes.

Det er tillige planen at afholde en aktør-workshop på begge destinationer med udgangspunkt i de samlede resultater af undersøgelsen samt evaluere processen sammen med agenterne og de øvrige involverede aktører.