Skip to main content
Initiativ 4: Tiltrækning af arbejdskraft og nye kompetencer til turismebranchen

Initiativ 4: Tiltrækning af arbejdskraft og nye kompetencer til turismebranchen

Photo: Marc Skafte-Vaabengaard

Vækst og udvikling i hovedstadens turisme forudsætter, at turismeerhvervet kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.